Call for Papers: (Nano)technologie v mimořádných situacích (2021)

Tato multioborová konference pro odborníky v oblasti teorie vědy a technologií, vědce a výzkumníky, ale i širší veřejnost, se bude věnovat reflexi dopadu mimořádných situací na podobu vědy, výzkumu a vývoje, efektivnímu a odpovědnému rozhodování v nových výzkumných výzvách nebo etickým standardům vědeckého výzkumu v oblasti (nano)technologií. Cílem konference je především zmapovat hlavní společenské výzvy a etická dilemata v mimořádných situacích. Dále pak prohloubit regionální zkušenost z krize způsobené šířením infekce covid-19 o obecné poznatky z analýz teorie vědy (obecně ze společenskovědní a humanitní oblasti), a podnítit debatu o vztahu mezi společností a (nano)technologiemi.

PŘEDCHOZÍ PŘÍSPĚVEKNÁSLEDUJÍCÍ PŘÍSPĚVEK


© TUL 2022 | All RIghts Reserved