Expertní systém pro podporu etického rozhodování v oblasti výzkumu a vývoje nanotechnologií

Michal Trčka, Jan Šembera, Vratislav Žabka, Lukáš Zedek

Hlavním výsledkem projektu NanoEt je expertní systém pro podporu etického rozhodování v oblasti výzkumu nanotechnologií v podobě aplikačního softwaru. Jeho obsah je tvořen daty z případové a přehledové studie a dalších nasbíraných dat z oblasti etiky nanotechnologií. Jeho finální podoba odpovídá zjištěným potřebám výzkumníků. Novost a unikátnost návrhu softwaru je doložitelná technickou dokumentací výsledku.

Komponenty systému:

Redakční systém on-line interaktivní knihovnou teorií, norem a praktických příkladů. Umožňuje expertnímu uživateli, který spravuje databázi, definovat různé stromy souvislostí mezi dokumenty a jejich vzájemné propojování (např. tematické) a všem ostatním uživatelům vyhledávání dokumentů podle různých kritérií. Jeho obsah, zaměřený na tematiku testování na zvířatech, jsme zvolili na základě analýzy potřeb spolupracujích výzkumníků, týmu bioinženýrů prof. Lukáše, tak aby byl poplatný nejen v době mimořádných situací, ale i pro další vzdělávání odborníků, studentů a zájemců z řad širší veřejnosti.

Jedná se o modul pro podporu rozhodování obsahující návrh na vytváření různých etických postupů. Pomocí něj je možné hodnotit různá řešení. Modul totiž poskytuje uživateli klíč ke zvažování hodnoty jednání, jeho důsledků, úspěšnosti apod. Nástroj obsahuje rozhodovací/hodnotící algoritmy, které je možné nastavit podle potřeby. Práci s modulem demonstrujeme na jedné konkrétní ukázce, na fiktivním návrhu postupů nakládání s hlodavci v rámci testování na zvířatech.

Interaktivní dotazník, komunikační komponenta pro sběr dat prostřednictvím webových dotazníků, je nejen jedním konkrétním šetřením k výzkumu morálních intuic, ale komplexním modulem pro tvorbu dalších dotazníkových šetření. Expertnímu uživateli umožňuje formulovat etická dilemata a jednoduché dotazníky a ostatním uživatelům jejich vyplňování. Odpovědi jsou ukládány v databázi pro využití při statistickém hodnocení nebo strojovém učení.


© TUL 2022 | All RIghts Reserved