Oznámení o projektu NanoEt (2020)

Na půdě Technické univerzity v Liberci vznikl nový multidisciplinární projekt zaměřující se na podporu rozhodování ve výzkumu a vývoji nanotechnologií, s využitím informačních technologií a společenských a humanitních věd. Tento projekt je spolufinancován se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu Éta. Mezi jeho hlavní výstupy patří on-line přístupný software pro podporu etického rozhodování, společenskovědní a právní analýzy a studie, konference a workshopy.

{{editor_post_navigation showTitle=“on“ showPost=“on“ post_type=“post“ titlePrevious=“PŘEDCHOZÍ PŘÍSPĚVEK“ titleNext=“NÁSLEDUJÍCÍ PŘÍSPĚVEK“}}


© TUL 2022 | All RIghts Reserved