Fotografie z konference

Několik fotografií z konference (Nano)Technologie v mimořádných situacích, která se konala na půdě Technické univerzity v Liberci (konkrétně na budově P), a to v pátek 11. června 2021. Tato multioborová konference pro odborníky v oblasti teorie vědy a technologií, vědce a výzkumníky, ale i širší veřejnost, se věnovala reflexi dopadu mimořádných situací na podobu vědy, výzkumu a vývoje, efektivnímu a odpovědnému rozhodování v nových výzkumných výzvách nebo etickým standardům vědeckého výzkumu v oblasti (nano)technologií.

PŘEDCHOZÍ PŘÍSPĚVEKNÁSLEDUJÍCÍ PŘÍSPĚVEK


© TUL 2022 | All RIghts Reserved